Artikkelside

Nynorskordboka

meta-

prefiks

Opphav

av gresk meta ‘etter’

Tyding og bruk

 1. endra i stilling eller form;
  i ord som metamorfose og metatese
 2. etter;
  i ord som metafysikk
 3. som sjølv blir handsama eller tener som grunnlag for teoretisering;
  på den andre sida av, utanfor, ut over;
  i ord som metafor og metaspråk