Artikkelside

Nynorskordboka

meieri

substantiv inkjekjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
eit meierimeierietmeierimeieria

Opphav

frå lågtysk ‘forvaltargard på eit gods’, av meier ‘oppsynsmann’; av latin maior (domus) ‘hushovmeister’

Tyding og bruk

anlegg som tek imot mjølk til sal og til produksjon av ost, smør og anna