Artikkelside

Nynorskordboka

maraton

substantiv hankjønn eller inkjekjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
kjønneintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
hankjønnein maratonmaratonenmaratonarmaratonane
inkjekjønneit maratonmaratonetmaratonmaratona

Tyding og bruk

  1. kortord for maratonløp
    Døme
    • springe maraton
  2. i overført tyding: noko som går føre seg over lang tid
    Døme
    • kommunestyremøtet vart ein maraton