Artikkelside

Nynorskordboka

malplassert

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
malplassertmalplassertmalplassertemalplasserte

Uttale

maˊlplasert; malplaseˊrt

Opphav

av fransk mal placé ‘dårleg plassert’

Tyding og bruk

på uheldig stad;
uhøveleg, upassande
Døme
  • ein malplassert spøk