Artikkelside

Nynorskordboka

lønsstopp, lønnsstopp

substantiv hankjønn eller inkjekjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
kjønneintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
hankjønnein lønnsstopplønnsstoppenlønnsstopparlønnsstoppane
ein lønsstopplønsstoppenlønsstopparlønsstoppane
inkjekjønneit lønnsstopplønnsstoppetlønnsstopplønnsstoppa
eit lønsstopplønsstoppetlønsstopplønsstoppa

Tyding og bruk

mellombels forbod mot lønsauke
Døme
  • regjeringa sette i verk ein pris- og lønsstopp