Artikkelside

Nynorskordboka

los 1

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein loslosenlosarlosane

Opphav

gjennom lågtysk lots(man) og mellomengelsk lodesman ‘vegvisar’, frå gammalengelsk lad ‘veg’; jamfør lei (1

Tyding og bruk

person som rettleier skip i hamneområde eller ukjende farvatn
Døme
  • få los om bord