Artikkelside

Nynorskordboka

log 2

forkorting

Tyding og bruk

forkorting for logaritme;
jamfør lg