Artikkelside

Nynorskordboka

livvakt

substantiv hokjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ei livvaktlivvaktalivvakterlivvaktene

Opphav

etter tysk Leibwache

Tyding og bruk

  1. avdeling soldatar som held vakt for ein fyrste eller ein annan høgtståande person;
  2. person som held seg i nærleiken av ein framståande person for å beskytte mot åtak
    Døme
    • presidenten hadde ei livvakt på kvar side