Artikkelside

Nynorskordboka

likning

substantiv hokjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ei likninglikningalikningarlikningane

Tyding og bruk

 1. det å rekne ut skatt
  Døme
  • klage på likninga
 2. matematisk formel som seier at to algebraiske uttrykk er like store
  Døme
  • løyse ei likning med to ukjende
 3. kjemisk formel for omsetjinga av stoff ved ein kjemisk reaksjon
 4. enkel forteljing som skal illustrere ei sanning eller ein moralsk lærdom, særleg i Det nye testamentet;
  biletleg uttrykk, parabel (1), liknad
  Døme
  • tale i likningar