Artikkelside

Nynorskordboka

lik 3

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
likliktlikelike
Bøyningstabell for dette adjektivet (gradbøyning)
gradbøying
komparativsuperlativ
ubunden form
superlativ
bunden form
likarelikastlikaste

Opphav

norrønt líkr, opphavleg ‘som har same form’

Tyding og bruk

 1. som minner om eller liknar på andre eller noko anna;
  Døme
  • vere lik mor si;
  • like barn leiker best;
  • han er svært lik seg på biletet;
  • du er deg sjølv lik
 2. som heilt ut stemmer overeins;
  identisk med
  Døme
  • ei nautisk mil er lik 1852 m;
  • formuen min er lik null;
  • alle er like for lova;
  • lik løn for likt arbeid
  • brukt som adverb
   • dele likt
 3. særleg i komparativ og superlativ: dugande, god, bra
  Døme
  • vêret er likare i dag (enn i går);
  • kameraten var ikkje stort likare;
  • den likaste av hestane;
  • det er likast du går no

Faste uttrykk

 • kome til liks
  semjast
  • kome til liks om kva ein skal gjere
 • likt og ulikt
  alle slag;
  viktig og uviktig
 • likt til
  som ser ut til noko;
  rimeleg, sannsynleg
  • ut frå vedtaket er det likt til at talet blir redusert;
  • vi såg ikkje likt til røyk
 • til liks med
  sameleis, på same vis som
 • var det likt seg
  brukt for å seie at noko er utenkjeleg;
  langt ifrå, på ingen måte
  • løn vil ho ikkje ha, var det likt seg då!
 • vere seg sjølv lik
  ikkje ha forandra seg
  • du er deg sjølv lik, du