Artikkelside

Nynorskordboka

Gy

symbol

Tyding og bruk

symbol for måleininga gray