Artikkelside

Nynorskordboka

grov 3

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
grovgrovtgrovegrove
Bøyningstabell for dette adjektivet (gradbøyning)
gradbøying
komparativsuperlativ
ubunden form
superlativ
bunden form
grovaregrovastgrovaste
grøvregrøvstgrøvste

Opphav

frå lågtysk

Tyding og bruk

 1. samansett av store delar eller partiklar
  Døme
  • ein stor og grov kar;
  • grove lemer;
  • grovt tømmer;
  • grov tråd, nål;
  • grovt skytssjå skyts;
  • grov sand;
  • grovt sandpapir;
  • grovt mjøl, saltgrovmjøl, grovsalt;
  • grovt brødgrovbrød;
  • grovt ty, stoff, netting, såldmed store masker;
  • grov røystdjup (og sterk);
  • vere grov i målet;
  • grove andletsdragstore og markerte;
  • grov hudru
 2. lite detaljert, unyansert, lite nøyen
  Døme
  • grov vekt, måling;
  • grovt skissert, utført;
  • hogge noko grovt til;
  • i grove trekk, dragi hovuddraga;
  • det grøvstedet viktigaste, størsteparten
 3. svær, (usømeleg) mykjen
  Døme
  • ta grov betaling;
  • ta grovt til seg;
  • ha grovt med pengar;
  • vere grov til å lyge;
  • lyge, skryte grovt;
  • tene grovt
 4. usedeleg, på kanten, dryg
  Døme
  • han er grov (i kjeften);
  • bruke grov kjeft;
  • ei grov historie;
  • grove skuldingar;
  • dette er for grovtgår for langt

Faste uttrykk

 • grov kam
  kam med (store og) glisne tenner
 • grov sjø
  store bårer