Artikkelside

Nynorskordboka

gjennom, igjennom

preposisjon

Opphav

norrønt (í) gegnum; opphavleg dativ av gjegn (2

Tyding og bruk

 1. (inn) frå den eine og (ut) til den andre sida eller enden av
  Døme
  • fare gjennom rommet;
  • bryte seg gjennom forsvarsverka;
  • ho las gjennom boka;
  • han sleit seg gjennom dei harde tidene;
  • dei snakka seg gjennom natta
 2. frå byrjing til slutt;
  Døme
  • her har skjedd mykje opp gjennom tidene;
  • gjennom mellomalderen;
  • gjennom alle år
 3. ved hjelp av;
  Døme
  • dei tinga billettar gjennom reisebyrået;
  • eg fekk vite det gjennom andre

Faste uttrykk

 • falle gjennom
  ikkje kunne hevde seg;
  mislykkast
 • gå gjennom eld og vatn
  gjere alt for å hjelpe
  • dei er klare til å gå gjennom eld og vatn
 • gå gjennom
  • halde ut;
   erfare (1), lide (2, 1)
   • ho har gått gjennom mykje dei siste åra
  • granske eller vurdere frå byrjing til slutt
   • dei gjekk gjennom sakspapira
 • heilt gjennom
  fullt ut, fullt og heilt
  • han var heilt gjennom lygnaktig
 • pløye gjennom
  lese ei bok eller eit dokument snøgt
  • han pløgde gjennom boka i løpet av ei helg
 • sjå gjennom fingrane med
  la passere (ustraffa)
 • sjå gjennom
  lese fort (i ei bok eller eit dokument)
 • skine gjennom
  • kome til syne gjennom noko som dekkjer
   • skrifta i brevet skin gjennom konvolutten
  • vere mogeleg å merke;
   vere klart
   • det skein gjennom at han var skuffa
 • skjere gjennom
  løyse ei sak samstundes som ein fjernar eller ser bort frå hindringar og innvendingar
  • leiaren skar gjennom i konflikten;
  • vi må skjære gjennom denne saka
 • slå gjennom
  bli anerkjend (som kunstnar, forfattar eller liknande)
  • bandet slo gjennom internasjonalt
 • trengje gjennom
  bli høyrd;
  få merksemd
  • kan klarte ikkje å trengje gjennom med bodskapen sin;
  • eit nytt syn er i ferd med å trengje gjennom
 • tvers gjennom
  fullt og heilt;
  fullstendig
  • eit tvers gjennom hyggjeleg menneske