Artikkelside

Nynorskordboka

misfare seg

Tyding og bruk

fare gale åt;
fare vill;
ta feil;
Sjå: misfare
Døme
  • der misfor eg meg stygt