Artikkelside

Nynorskordboka

inkluderande arbeidsliv

Tyding og bruk

ordning som skal motverke at arbeidstakar må gå over til ei trygdeording eller uførepensjon;
forkorta IA