Artikkelside

Nynorskordboka

ligatur

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein ligaturligaturenligaturarligaturane

Opphav

frå latin, av ligare ‘binde’

Tyding og bruk

  1. forbinding av blodåre for å stanse blødning
  2. tråd som blir brukt til ligatur (1)
  3. skriftteikn som er sett saman av to eller fleire samanstøypte bokstavar
  4. samandraging av to eller fleire notar med same tonehøgd til éin einskild, markert med ein boge