Artikkelside

Nynorskordboka

-onym 2

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
-onym-onym-onyme-onyme

Tyding og bruk

som har med visse typar namn eller tydingsrelasjonar å gjere;