Artikkelside

Bokmålsordboka

visum

substantiv intetkjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
et visumvisumetvisavisaene
visumvisumervisumavisumene

Opphav

latin egentlig perfektum partisipp av videre ‘se’

Betydning og bruk

  1. påskrift på dokument (pass) som viser at det er forevist myndighetene
  2. Eksempel
    • transittvisum, turistvisum;
    • søke om visum;
    • bli nektet visum