Artikkelside

Bokmålsordboka

-ol 1

substantiv hankjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
en -ol-olen-oler-olene

Opphav

av endelsen i ordet alkohol

Betydning og bruk

brukt som etterledd i betegnelser for kjemiske forbindelser som er alkoholer;
i ord som fenol og glyserol