Artikkelside

Bokmålsordboka

maksimumstermometer

substantiv intetkjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
et maksimums­termometermaksimums­termometeretmaksimums­termometermaksimums­termometremaksimums­termometeramaksimums­termometrene

Betydning og bruk

termometer som registrerer den høyeste temperaturen i et visst tidsrom;