Artikkelside

Bokmålsordboka

lede 2

verb
Bøyingstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å ledelederledahar ledaled!
ledethar ledet
Bøyingstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hunkjønn
intetkjønnbestemt formflertall
leda + substantivleda + substantivden/det leda + substantivleda + substantivledende
ledet + substantivledet + substantivden/det ledede + substantivledede + substantiv
den/det ledete + substantivledete + substantiv

Opphav

norrønt leiða

Betydning og bruk

 1. føre med seg eller etter seg i hånden eller i et bånd
  Eksempel
  • lede hunden i bånd
 2. gi en viss retning
  Eksempel
  • lede kloakken ut i sjøen;
  • han leder samtalen inn på et nytt emne
  • brukt som adjektiv:
   • et ledende spørsmål
 3. styre eller stå i spissen for
  Eksempel
  • lede en bedrift;
  • sjefen ledet møtet
  • brukt som adjektiv:
   • innta en ledende stilling
 4. føre videre elektrisitet eller varme
  Eksempel
  • vann leder elektrisitet
 5. ligge best an i konkurranse
  Eksempel
  • hun ledet fra start til mål

Faste uttrykk

 • lede an
  gå først
  • lede an i utviklingen