Artikkelside

Bokmålsordboka

Milorg

substantiv ubøyelig

Opphav

forkorting for navnet Militærorganisasjonen

Betydning og bruk

norsk militær motstandsorganisasjon som utgjorde hovedtyngden av hjemmestyrkene under andre verdenskrig