Artikkelside

Bokmålsordboka

massetall

substantiv intetkjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
et massetallmassetalletmassetallmassetallamassetallene

Betydning og bruk

tallet på protoner og nøytroner i en atomkjerne;
Eksempel
  • ulike isotoper av et grunnstoff har ulike massetall