Enkelt søk |

2 treff. Ytterlegare søkjeforslag tilgjengelege

Bokmålsordboka 1 oppslagsord

kjønn

substantiv intetkjønn

Opphav

norrønt kyn, påvirket av latin sexus; i betydningen ‘grammatisk kjønn’ etter latin genus

Betydning og bruk

 1. sum av fysiologiske egenskaper hos individ som produserer samme slags kjønnsceller
  Eksempel
  • fastslå barnets kjønn
 2. gruppe av individer eller organismer som enten har hankjønns- eller hunkjønnsegenskaper
  Eksempel
  • personer av begge kjønn;
  • arbeide for likestilling mellom kjønnene
 3. Eksempel
  • vise fram kjønnet sitt
 4. i språkvitenskap: hver av de to eller tre klasser som substantiver, adjektiver og visse pronomener er delt inn i;
  Eksempel
  • grammatisk kjønn;
  • hvilket kjønn har dette substantivet?

Faste uttrykk

 • det sterke kjønn
  utdatert betegnelse for menn
 • det svake kjønn
  utdatert betegnelse for kvinner
 • et tredje kjønn
  et kjønn som ikke er mann eller kvinne

Nynorskordboka 1 oppslagsord

kjønn

substantiv inkjekjønn

Opphav

norrønt kyn, påverka av latin sexus; i tydinga ‘grammatisk kjønn’ etter latin genus

Tyding og bruk

 1. sum av fysiologiske eigenskapar hos individ som produserer same slag kjønnsceller
  Døme
  • kva kjønn har barnet?
 2. gruppe av individ eller organismar som anten har hankjønns- eller hokjønnseigenskapar
  Døme
  • personar av begge kjønn;
  • arbeide for likestilling mellom kjønna
 3. Døme
  • vise fram kjønnet sitt
 4. i språkvitskap: kvar av to eller tre klasser som substantiva, adjektiva og ein del av pronomena er delte inn i;
  Døme
  • grammatisk kjønn;
  • kva kjønn har dette substantivet?

Faste uttrykk

 • det sterke kjønn
  utdatert nemning for menn
 • det svake kjønn
  utdatert nemning for kvinner
 • eit tredje kjønn
  eit kjønn som ikkje er mann eller kvinne

Fann du ordet du leita etter?