Artikkelside

Nynorskordboka

lengje 2, lenge 3

lengja, lenga

verb
Bøyningstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å lengaå lengelengerlengdehar lengtleng!
å lengjaå lengjelengjer
Bøyningstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden formfleirtal
lengd + substantivlengt + substantivden/det lengde + substantivlengde + substantivlengande
lengjande

Opphav

norrønt lengja; av lang (2

Tyding og bruk

gjere lang eller lengre;
forlengje
Døme
  • lengje ein veg;
  • lengje ein frist